Positioner

  • Positioner

    Positioner

    เครื่องเชื่อมตำแหน่งหุ่นยนต์เป็นส่วนสำคัญของสายการผลิตการเชื่อมหุ่นยนต์และความยืดหยุ่นในการเชื่อมบวกหน่วย อุปกรณ์มีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถหมุนหรือแปลชิ้นงานที่เชื่อมไปยังตำแหน่งเชื่อมที่ดีที่สุด โดยปกติแล้วหุ่นยนต์เชื่อมจะใช้ตัวกำหนดตำแหน่งสองตัวตัวหนึ่งสำหรับการเชื่อมและอีกตัวสำหรับการขนถ่ายชิ้นงาน